Chính sách bảo mật

Chú ý:

- Nghiêm cấm sử dụng tài khoản vào mục đích vi phạm pháp luật, chính trị, đồ trụy... Nếu phát hiện bạn sẽ bị trừ hết tiền và ban khỏi hệ thống vĩnh viễn, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Hệ thống bán nguyên liệu tự động 24/7 và Hỗ trợ 24/24 cả ngày đêm. TOP1 Quảng Cáo FB Việt Nam từ trước đến giờ. Mọi liên hệ hỗ trợ thông tin dưới đây. Mọi liên hệ khác là giả mạo.

 

Zalo: 0904410343 - Mỹ Hạnh Suport

 

Chính Sách Bảo hành đổi trả 1-1:

Bảo hành với tất cả các tài khoản khi quý khách hàng mua về Loign lần đầu sai pass hoặc bị Checkpoint khoá tài khoản không sử dụng được. 

Với Link BM thì bảo hành 1-1 khi không nhận được vào Via ( Link hết hạn hoặc link đỏ )

Lưu ý: Khi login lần đầu tất cả tài khoản phải Login qua https://m.facebook.com/  để tránh bị Checkpoint.